Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Rektorska konferenca Republike Slovenije
(RK RS)

 Predstavitev

Rektorska konferenca RS je neformalno združenje, katere člani so rektorji univerz v Republiki Sloveniji. Rektorska konferenca RS je nastala kot oblika sodelovanja med slovenskimi univerzami in drugimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, državo, družbo, slovenskimi in mednarodnimi organizacijami ter združenji in je eden od pozitivnih učinkov bolonjske prenove.

Med temeljne naloge Rektorske konference RS sodijo:

  • obravnava vprašanj v zvezi z visokošolskim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom,
  • obravnava finančnih vprašanj skupnega pomena, ki se nanašajo tudi na gospodarjenje s premoženjem univerz,
  • obravnava zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, predvsem pa Zakon o visokem šolstvu, Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti ter podzakonske akte in druge predpise, ki zadevajo visokošolsko dejavnost,
  • posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim.

Rektorska konferenca RS je polnopravna članica Združenja evropskih univerz (The European University Association - EUA).


Rektorska konferenca RS aktivno sodeluje v evropskem in mednarodnem prostoru. 

Predsedujoča univerza za mandatno obdobje 2022 - 2023

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana, Slovenija
https://www.uni-lj.si/


Vodstvo

Predsednik
Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani

Podpredsednica: Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem

 

Člani

Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem
Prof. dr. Bostjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici
Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru
Prof. dr. Peter Jambrek, rektor Nove univerze
Prof. dr. Marjan Balažič, rektor Univerze v Novem mestu

 

Univerze članice Rektorske konference RS

logo-ulj

Univerza v Ljubljani

Rektor: prof. dr. Gregor Majdič
Spletna stran: www.uni-lj.si

um 48px

Univerza v Mariboru

Rektor: prof. dr. Zdravko Kačič
Spletna stran: www.um.si

logo-upri

Univerza na Primorskem

Rektorica: prof. dr. Klavdija Kutnar
Spetna stran: www.upr.si
logo-ung

Univerza v Novi Gorici

Rektor: prof. dr. Bostjan Golob
Spletna stran: www.ung.si

 logo nove univerze

Nova univerza

Rektor: prof. dr. Peter Jambrek
Spletna stran: www.nova-uni.si

 logo univerze v novem mestu

Univerza v Novem mestu

Rektor: prof. dr. Marjan Balažič
Spletna stran: www.uni-nm.si

 

 

Kontakt

mag. Bernarda Golob Hribar
Sekretar Rektorske konference RS
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več