Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Konference in drugi dogodki

REKTORSKA KONFERENCA REPUBLIKE SLOVENIJE
vabi zaposlene in študente na

NACIONALNO KONFERENCO

Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije
Vipava, 23. maj 2019

 

Letošnja Rektorska konferenca Republike Slovenije odgovarja na usmeritve Pariškega sporočila in naslavlja prav vprašanje transformacije izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije. Vprašanje predrugačenja vzgojno-izobraževalnega procesa bo v uvodnem govoru, ki mu bo sledila diskusija, naslovil dr. Dominic Orr s predstavitvijo študije o tem, kakšne bodo značilnosti visokošolskega prostora v letu 2030.  V nadaljevanju bo potekal pogovor med prof. dr. Janezom Vogrincem in mag. Mitjo Jermolom, ki bosta soočila tehnologijo in človeka ter poskusila umestiti meje tehnološke podpore v prostor učenj.  V popoldanskem delu Rektorske konference bodo potekale štiri delavnice. Odprli bomo vprašanja razvoja in uporabe IKT orodij v učenju in poučevanju, motiviranja študentov v »spremenjenem« univerzitetnem okolju, odprtih izobraževalnih virov in dostopanja do znanja z uporabo inovativne tehnologije.

Program konference

Datum: četrtek, 23. 5. 2019

Kraj: Univerza v Novi Gorici, dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava

Delovni jezik: slovenski in angleški jezik

Kotizacija: kotizacije ni

Rok za prijavo: sreda, 15. 5. 2018

Prosimo vas, da ob prijavi na dogodek izberete tudi delavnico, ki se je boste udeležili. 
V primeru, da se konference kljub prijavi ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da to sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , in s tem sprostite mesto za druge zainteresirane udeležence.

Spletna prijavnica

Kontakt: za dodatne informacije se lahko obrnete na Andrejo Leban: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , tel. št.: 05 6205 827.

Organizator: Rektorska konferenca RS

Gostujoča institucija: Univerza v Novi Gorici

 

Veselimo se izmenjave stališč in pogledov na razvoj visokošolskega izobraževanja.  

Vljudno vabljeni!

 


Mednarodna konferenca "Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju"

Program konference

Datum: sreda, 17.5.2017

Kraj: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, Obala 11a, Portorož

Delovni jezik: slovenski in angleški

Ciljne javnosti:

 • zaposleni in študenti vseh univerz
 • zainteresirani z drugih institucij v visokošolskem prostoru
 • drugi zainteresirani javnosti

Kotizacija: kotizacije ni

Rok za prijavo: sreda, 26. 4. 2017

Spletna prijavnica

Spletna stran: http://rkrs.si/sl/konference-in-drugi-dogodki

Kontakt:

 • email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • tel: 05 61 17 565 / 550

Organizator: Rektorska konferenca RS

Namen in cilji konference: Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju se v procesu izobraževanja osredotočajo na izvajanje študijskih programov z upoštevanjem individualnih dimenzij v izobraževanje vključenih posameznikov (predznanje, interes, zmožnosti, potrebe itd.). S tem se fokus preusmerja na študenta in učenje, ne več zgolj na poučevanje. Ne gre več za prenos znanja s strani učitelja oziroma visokošolske institucije na študenta/e, temveč za skupno oblikovanje učnih izzivov, učnega okolja, razvoja in spremljanja znanja. To vpliva na oblikovanje učnih načrtov, razvoj inovativnih učnih metod, novih načinov učenja, poučevanja in ocenjevanja ter ustrezne prilagoditve obstoječih sistemov kakovosti. Zato na študenta osredotočeno učenje in poučevanje predstavlja izziv za vse deležnike visokošolskega izobraževanja.
Na konferenci bomo razpravljali o:

 • razumevanju pojma »na študenta osredotočeno učenje in poučevanje« glede na ESG standard 1.3 (2015),
 • konceptu, teoriji in praksi na študenta osredotočenega učenja in poučevanja,
 • vlogi študenta kot sooblikovalca študijskega procesa in soustvarjalca znanja, kompetenc in pristopov ter prednostih na študenta osredotočenega učenja in poučevanja,
 • primerih dobrih praks učenja, poučevanja ter spremljanja in ocenjevanja znanja,
 • izzivih na študenta osredotočenega učenja in poučevanja.

Veselimo se izmenjave stališč in pogledov na razvoj visokošolskega izobraževanja.  

Vljudno vabljeni!

          


Mednarodna konferenca "Študij danes, kakšen naj bo jutri?"

Program

Datum: četrtek, 17.4.2014

Kraj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana

Delovni jezik: slovenski in angleški

Ciljne javnosti:

 • zaposleni in študenti vseh univerz
 • zainteresirani z drugih institucij v visokošolskem prostoru
 • drugi zainteresirani javnosti

Kotizacija: kotizacije ni

Rok za prijavo: ponedeljek, 31. 3. 2014
Spletna prijavnica

Spletna stran: http://rkrs.si/sl/konference-in-drugi-dogodki

Kontakt:

 • email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • tel: 01 241 86 04

Organizator: Rektorska konferenca RS

Soorganizator: CMEPIUS (Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja)

Namen in cilji konference:
Po več kot desetih letih intenzivnega spreminjanja visokošolskega prostora v Evropi in pri nas, ki se je pospešeno začel odvijati s podpisom Bolonjske deklaracije in zastavljenimi skupnimi dolgoročnimi cilji za vzpostavitev skupnega Evropskega visokošolskega prostora, je čas, da povzamemo dosežke zadnjih desetih let; da ugotovimo, koliko so skupne ideje do danes postale resničnost in kakšne učinke so imeli ukrepi skupnih politik predvsem na visokošolski prostor  v Sloveniji.

Ob zavezi, ki so jo marca 2012 rektorji formalno potrdili tudi s podpisom Resolucije slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti, se odgovornost visokošolskih partnerjev do kakovosti na vseh področjih visokošolske dejavnosti krepi in vse bolj uresničuje. Periodičen pregled uresničevanja zaveze je eden od pomembnejših mejnikov na poti do zastavljenih ciljev, pri čemer je njegov sestavni del tako samorefleksija kot zunanji pogled na opravljeno delo.

Za boljši pregled in umeščenost dosedanjih rezultatov bomo slovenski visokošolski prostor primerjali z ostalimi državami, udeleženkami procesa prenove, s samorefleksijo pa bomo ocenili lastno pot in dosežene cilje. Poglaviten del te konference je z izmenjavo dobrih praks na univerzah v partnerskem okolju spodbuditi razpravo o uporabi in učinku orodij, načinov in pristopov k  doseganju skupnih ciljev.

Konferenca je ob tej pomembni obletnici tako namenjena predvsem možnostim povezovanja operacionaliziranih ciljev in institucionalnih ter strukturnih sprememb s pričakovanimi  in želenimi dolgoročnimi učinki delovanja visokega šolstva, kakršne ponujajo sodobna nacionalna in mednarodna partnerstva, prenovljena učna okolja, boljša organizacijska kultura in kultura kakovosti, učinkoviti načini prenosa znanja za večjo inovativnost, kreativnost in učljivost. Tudi individualizirani učinki na ravni posameznikov, njihov odnos do znanja in možnosti za ustvarjalno učenje in delo je razmislek te konference, s katerim želimo spodbuditi izkoristek vseh partnerskih potencialov za skupne cilje.

 

ARHIV Konferenc in dogodkov

 


Rektorji univerz opozarjajo na pomembnost zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja

 

Ljubljana, 11. april 2014 – Danes se je odvila druga redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedstvom Univerze v Ljubljani.  Rektorji vseh štirih univerz so razpravljali predvsem o merilih za akreditacijo  programov in institucij, financiranju univerz, izvajanju študijskega procesa na področju medicine in praktičnega usposabljanja, inovativni shemi za sofinanciranje doktorskega študija ter vpisnem postopku.

 

Po seji je predsednik RKRS prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, med drugim povedal:

»Na pobudo predsednice Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), prof. dr. Andrejo Kocijančič, smo razpravljali o merilih za akreditacijo programov in institucij.  Stanje je na tem področju zelo problematično. Opažamo namreč, da proces sprejemanja novega zakona teče zelo počasi. Vsi prisotni smo se strinjali, da pozovemo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da se odprta vprašanja čim prej razrešijo v korist dviga kakovosti študija, pri tem pa smo pripravljeni tudi sodelovati.

Slovenske univerze so v resnih finančnih težavah. Ministrstvu zato predlagamo, da se sredstva, namenjena temeljnemu stebru, ne spreminjajo, razen v primeru rasti sredstev za financiranje. Drugi stebri naj se napajajo iz drugih finančnih virov, nikakor pa ne na račun temeljnega stebra.

Ker prihaja do težav pri financiranju praks študentov medicinskih in zdravstvenih ved, smo se sestali s predstavniki Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dogovorili smo se, da se bo oblikovala medresorska skupina obeh ministrstev in univerz, ki bo našla rešitve iz nastale situacije.

Na predlagano Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija, kot jo je ponudilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo le temu predlagali, da spremeni uredbo in določi nove pogoje, ki bi študentom omogočili dosego zahtevanega rezultata do zaključka financiranja doktorskega študija iz kohezijskih sredstev. S tako rešitvijo bi omogočili nadaljevanje podpore doktorskim študentom, uspešno dosego rezultatov in namensko porabo načrtovanih sredstev. Študenti bi namreč morali v zdajšnjem predlogu ministrstva v enem letu izpolniti nemogoče pogoje (zaključek študija, objava članka). Univerze pa tudi ne bi želele postavljati kandidatov v nemogoč položaj. Če bi sprejeli pogoje predlagane sheme, bi to pomenil tudi pritisk na kakovost doktorskega študija.

V zvezi z vpisnim postopkom na univerze smo dogovorili, da znotraj RKRS aktiviramo skupino za vpis, s ciljem iskanja izboljšav tega postopka.«

rektorji od leve proti desni Danilo Zavrtenik UNG Dragan Marušič UP Danijel Rebolj UM ter Ivan Svetlik UL rektorji od leve proti desni: Danilo Zavrtenik UNG Dragan Marušič UP Danijel Rebolj UM ter Ivan Svetlik UL

 

 

 

 

rektorji od leve proti desni Danilo Zavrtenik UNG Dragan Marušič UP Danijel Rebolj UM Ivan Svetlik UL in Gregor Jagodič odnosi z javnostmiod leve proti desni: Danilo Zavrtenik (UNG), Dragan Marušič (UP), Danijel Rebolj (UM), Ivan Svetlik (UL) in Gregor Jagodič (odnosi z javnostmi)

 

 

 

 

 


 

Vse večji pomen razvoja kakovosti v visokem šolstvu

Ljubljana, 17. april 2014 – Danes je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za upravo potekala mednarodna konferenca v organizaciji Rektorske konference RS in CMEPIUS-a na temo »Študij danes, kakšen naj bo jutri?«. Izsledki konference so pokazali, da se odgovornost visokošolskih partnerjev do kakovosti na vseh področjih visokošolske dejavnosti krepi in vse bolj uresničuje.

 

Po več kot desetih letih intenzivnega spreminjanja visokošolskega prostora v Evropi in pri nas, je čas za refleksijo o prehojeni poti in o realizaciji skupnih ideje ter o učinkih ukrepov skupnih politik v visokem šolstvu Slovenije.

Ob zavezi, ki so jo marca 2012 rektorji formalno potrdili tudi s podpisom Resolucije slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti, se odgovornost visokošolskih partnerjev do kakovosti na vseh področjih visokošolske dejavnosti krepi in vse bolj uresničuje. Periodičen pregled uresničevanja zaveze je eden od pomembnejših mejnikov na poti do zastavljenih ciljev, pri čemer je njegov sestavni del tako samorefleksija kot zunanji pogled na opravljeno delo.

Konferenca je bila namenjena predvsem možnostim povezovanja operacionaliziranih ciljev in institucionalnih ter strukturnih sprememb s pričakovanimi in želenimi dolgoročnimi učinki delovanja visokega šolstva, kakršne ponujajo sodobna nacionalna in mednarodna partnerstva, prenovljena učna okolja, boljša organizacijska kultura in kultura kakovosti, učinkoviti načini prenosa znanja za večjo inovativnost, kreativnost in učljivost.

Poglaviten del te konference je predstavljala aktivna izmenjava dobrih praks o uporabi in učinku orodij, načinov in pristopov k doseganju skupnih ciljev, zlasti na področju sodelovanja z delodajalci, internacionalizacije, uporabe učnih ciljev in dosežkov ter izboljševanju kakovosti učenja in poučevanja. Na konferenci so bila oblikovana priporočila za nadaljevanje aktivnosti univerz za izboljševanje študijskega procesa.

Za nepristranski in primerjalni pogled so poskrbeli tuji gostje iz Latvije, Velike Britanije, Irske in ZDA, univerze pa so s samorefleksijo ocenile lastno pot in dosežene cilje v prenovi študijskih programov.

Dober odziv visokošolskih zavodov in več kot 150 udeležencev potrjuje, da so takšni dogodki več kot dobrodošli in predstavljajo dobro okolje za skupen razmislek o visokem šolstvu, njegovih izzivih, nalogah in odgovornosti vseh partnerjev za njegovo kakovost.

 

minister za izobraevanje zanost in port dr. jernej pikalo in rektor univerze v ljubljani prof. dr. ivan svetlik sta s svojimi nagovori odprla konferenco

minister za izobraževanje, zanost in šport dr. Jernej Pikalo in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik sta s svojimi nagovori odprla konferenco

 

Novice slika

 

Maribor, 25. september 2020 - Rektorska konferenca Republike Slovenije je na današnji seji v petek dne 25. 9.2020 podprla srečanje s KOSRIS-om za oblikovanje stališč do sprejetja predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter za pristop k skupnemu dogovoru za vzdržen razvoj Slovenije. Potrebno je namreč določiti inovativne razvojne politike, ki bodo omogočile razvoj področij z veliko dodano vrednostjo za višjo kakovost življenja.

Preberi več
 

Maribor, 19. junuj 2020 - Rektorska konferenca Republike Slovenije je na seji v petek 19. 06. 2020 gostila vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije prof. dr. Blaža Zmazka.

Preberi več
 

Maribor, 7. april 2020 - Predstavniki Rektorske konference RS ugotavljajo, da so univerze ob polnem zavedanju nastalih razmer zelo uspešno vzpostavile delo na daljavo in sicer tako pri izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kot tudi pri vodenju administrativnih procesov, zato lahko univerze tudi v trenutnih razmerah uspešno izvajajo svojo dejavnost. V času izrednih razmer zaradi zmanjševanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 so se univerze takoj prilagodile novemu načinu študija in tako študentom omogočile tekoče izvajanje vseh pedagoških obveznosti, kjer ni potrebna fizična prisotnost. Vendar pa se univerze zaradi novega načina izvedbe pedagoškega in raziskovalnega procesa trenutno srečujejo z izzivi, ki presegajo veljavno visokošolsko zakonodajo.

Preberi več