Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

 

Skladno z 10. točko Poslovnika o delovanju Rektorska konferenca RS lahko imenuje delovne skupine za proučitev, obravnavo in pripravo dokumentov s posameznih strokovnih področij. Delovne skupine lahko sestavljajo clani RK RS, clani vodstev univerz in drugi strokovnjaki.

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za za avtorskopravna vprašanja na univerzah
Ustanovitev: November 2016
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Mojca Kotar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Jasna Donko Lesjak, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Alenka Golobič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • izr. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Katja Cergol,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tina Šček Krušec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah
Ustanovitev: April 2016
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, predsednica,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Polonca Miklavc Valenčič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani 
 • Enrika Črnivec,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za klasifikacijo študijskih programov
Ustanovitev: September 2015
Status: Aktiven
Člani:

 • prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, vodja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Polonca Miklavc Valenčič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Marko Orel, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za Pametno specializacijo, inovativno-podjetniško podporno okolje in talente
Ustanovitev: September 2014
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Zlata Ploštajner,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Peter Virtič,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Manca Drobne, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Aljaž Rener,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani,
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Igor Tičar, rektor (namestnik), Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Dragan Marušič, rektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici Rektorat

Delovna skupina za Za iniciativo Opening Up Slovenia
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Izidor Golob, vodja,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Tanja Urbančič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za uporabo jezika in pripravo strategije za uporabo jezika
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Simona Krajnc, predsednica,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja FDV,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Martina Ožbot Currie, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Mag. Hermina Pika Radmilovič,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Vlasta Kučiš,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Jernej Turk, prorektor za mednarodne zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Sonja Starc,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tatjana Mikelić Goja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof.dr. Katja Mihurko Poniž, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Blaž Ivanc, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Andrej Starc, dekan ZF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Švab, dekan MF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja FFA,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • G. Matej Drobnič, predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor za finančne zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, dekanica FZV, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, dekan MF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Ga. Vlasta Jug, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Helena Skočir, pred.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doroteja Rebec, viš. pred.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Renata Kop,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Tanja Dmitirovič, prorektorica, predsednica, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • G. Iztok Slatinek, univ. dipl. ekon.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Mag. Alenka Andrejašič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje
Ustanovitev: November 2012
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Miha Juhart, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Franc Forstnerič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor za finančne zadeve, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Jelena Ćeklić, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Borut Lavrič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Patrik Peroša, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerzitetna športna zveza Primorske
 • Ga. Mojca Rupert, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Skupina za informatiko RKRS
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Izidor Golob, vodja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Marko Bajec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Andrej Kos, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • mag. Aleš Košir, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Ga. Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Jadran Prodan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tine Mezgec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za obravnavo problematike habilitacij
Ustanovitev: Februar 2012
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Marko Petrič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Asist. mag. Mojca Tancer Verboten, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. spec. Oto Rimele, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. Marko Vatovec, dekan AG, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, v.d. dekana ALUO, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani, 
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekna AGRFT, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Tilen Žbona, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. Rene Rusjan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi
Ustanovitev: April 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Mitja Kaligarič, predsednik, (področje humanističnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Borut Bohanec (področje naravoslovnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Damjana Rozman (področje medicinske znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Igor Pribac (področje družboslovnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Gregor Majdič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Dr. Matjaž Hladnik (področje aplikativnega naravoslovja), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Dunja Bandelj (področje aplikativnega naravoslovja), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Martina Bergant Marušič (področje naravoslovnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Preberi več
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Preberi več
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Preberi več