Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

Skladno s 23. členom Poslovnika o delu Rektorska konferenca RS lahko imenuje komisije ali druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali pripravo predlogov za odločanje o posameznih zadevah. 

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za spreminjanja sistema vrednotenja znanstvenega publiciranja in komuniciranja
Ustanovitev: Januar 2019 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022)
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Anton Ramšak, prorektor za raziskovanje in razvoj, Univerza v Ljubljani
 • Mojca Kotar, pomočnik glavnega tajnika, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Gregor Poberžin, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Matjaž Valant, prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za pripravo sprememb zakonodaje o strokovnih in znanstvenih naslovih
Ustanovitev: Januar 2019 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022)
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univerza v Novi Gorici, predsednik
 • Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru 
 • Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Univerza na Primorskem

Delovna skupina za pripravo predloga zakona o univerzi
Ustanovitev: Januar 2018 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022)
Status: Aktiven 
Člani:

 • Prof. dr. Gregor Majdič, rektor, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Mirko Pečarič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • Prof. dr. Dragan Marušič, pomočnik rektorice, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Golob, rektor, Univerza v Novi Gorici
 • g. Borut Lavrič, univ.dipl.prav., Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor, Univerza v Mariboru
 • doc. dr. Mojca Tancer Verboten, glavni tajnik, Univerza v Mariboru

Delovna skupina za rabo jezikov v visokem šolstvu
Ustanovitev: April 2018 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022)
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Simona Kranjc, predsednica, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Matjaž Drevenšek, prorektor za umetnost, Univerza v Ljubljani 
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekan, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. dr. Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Nada Šabec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Prof.dr. Matjaž Valant, prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije, Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Iztok Arčon, dekan, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij
 • Prof.dr. Peter Purg, Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti
 • Prof. dr. Nives Zudič Antonič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Prof. dr. Krištof Jacek Kozak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013 (posodobljeno na 7. seji RKRS 14. 4. 2023)
Status: Aktiven
Člani: 

 • Izr. dr. Blaž Ivanc, predsednik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
 • Izr. dr. Andrej Starc, dekan, namestnik predsednika, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
 • Prof. dr. Anton Ramšak, prorektor za raziskovanje in razvoj, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Švab, dekan, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • G. Miha Kosec, predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani
 • Prof. Dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. med. ses. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Prof. dr. Mihaela Koletnik, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Nejc Šarabon, dekan, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
 • Helena Skočir, pred., Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
 • Doroteja Rebec, viš. pred., Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
 • Prof. dr. Darjo Felda, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Renata Kop, Univerza v Novi Gorici
 • Izr. prof. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • viš. pred. Klavdija Čuček Trifkovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022)
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Boštjan Markoli, prorektor za internacionalizacijo in kakovost, predsednik, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Tomaž Deželan, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Mihaela Koletnik, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru
 • G. Robert Preskar, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Darjo Felda, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Mag. Frenk Mavrič, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022)

Status: Aktiven
Člani:

 • asist. dr. Marina Dobnik, Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
 • Ga. Iva Stritar, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, Univerza v Ljubljani
 • Mag. Miha Pauko, vodja Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univerza v Novi Gorici

Skupina za informacijske in komunikacijske tehnologije 
Ustanovitev: Junij 2012 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022)
Status: Aktiven
Člani:

 • mag. Aleš Košir, pomočnik glavnega tajnika, Univerza v Ljubljani
 • Dr. Izidor Golob, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Prof. dr. Andrej Kos, Univerza v Ljubljani
 • Ga. Nina Kotnik, v. d. prorektorica za študentska vprašanja, Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. Jernej Vičič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Dr. Samo Stanič, Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Andrej Filipčič, Univerza v Novi Gorici

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011 (posodobljeno na 2. seji RKRS 15. 4. 2022
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. Matjaž Drevenšek, prorektor za umetnost, Univerza v Ljubljani (predsednik od 12. 5. 2022)
 • Prof. spec. Oto Rimele, akad. slik., Univerza v Mariboru (predsednik do 12. 5. 20229
 • Prof. dr. Matej Blenkuš, dekan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • Prof. Marko Vatovec, dekan, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
 • Prof. Alen Ožbolt, dekan, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekan, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • Izr. prof. dr. Tilen Žbona, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, dekan, Univerza v Novi Gorici, Akademija za umetnosti
 • Prof. Rene Rusjan, Univerza v Novi Gorici, Akademija za umetnosti

Delovna skupina za plačni sistem RKRS

Ustanovitev: 21. 1. 2022 (1. seja RKRS)

 • Prof. dr. Marko Pahor (predsednik), Univerza v Ljubljani (predsednik kadrovske komisije UL)
 • Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru 
 • doc. dr. Mojca Tancer Verboten, glavni tajnik, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Dragan Marušič, pomočnik rektorice, Univerza na Primorskem
 • Mateja Hribar Weber, vodja pravne in kadrovske službe, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Matjaž Valant, prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije, Univerza v Novi Gorici
 • Tea Stibilj Nemec, vodja kadrovske službe, Univerza v Novi Gorici

 

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več