Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

Skladno z 23. členom Poslovnika o delu Rektorska konferenca RS lahko imenuje komisije ali druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali pripravo predlogov za odločanje o posameznih zadevah. 

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za pripravo predloga reorganizacije delovanja Rektorske konference RS
Ustanovitev: Oktober 2019 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, Univerza v Ljubljani 
 • Prof. dr. Saša Prelič, Univerza v Mariboru
 • Tatjana Mikelić Goja, Univerza na Primorskem
 • Borut Lavrič, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za spreminjanja sistema vrednotenja znanstvenega publiciranja in komuniciranja
Ustanovitev: Januar 2019 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Univerza v Mariboru, predsednik 
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani 
 • Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Matjaž Valant, Univeza v Novi Gorici

Delovna skupina za pripravo sprememb zakonodaje o strokovnih in znanstvenih naslovih
Ustanovitev: Januar 2019 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univeza v Novi Gorici, predsednik
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru 
 • Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Univerza na Primorskem

Delovna skupina za pripravo primerjalne analize financiranja evropskih univerz
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Iztok Arčon, dekan, Univerza v Novi Gorici Faklulteta za podiplomski študij
 • prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica, Univerza na Primorskem

Delovna skupina za pripravo predloga zakona o univerzi
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani:

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Dragan Marušič, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor, Univerza v Novi Gorici
 • g. Borut Lavrič, univ.dipl.prav., Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor, Univerza v Mariboru

Delovna skupina za za avtorskopravna vprašanja na univerzah
Ustanovitev: November 2016
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, predsednica, Univerza v Mariboru
 • Dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani
 • Jasna Donko Lesjak, Univerza v Ljubljani
 • Alenka Golobič, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav., Univerza v Mariboru
 • izr. prof. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem
 • Tina Šček Krušec, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah
Ustanovitev: April 2016
Status: Aktiven
Člani: 

 • Izr. prof. dr. Sonja Rutar, predsednica, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Polonca Miklavc Valenčič, Univerza v Ljubljani 
 • Enrika Črnivec, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za rabo jezikov v visokem šolstvu
Ustanovitev: April 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Simona Kranjc, predsednica, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekan, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. dr. Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Nada Šabec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Prof.dr. Iztok Arčon, dekan, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij
 • Prof.dr. Peter Purg, Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti
 • Izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Prof. dr. Krištof Jacek Kozak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Blaž Ivanc, predsednik, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Andrej Starc, dekan ZF, podpredsednik, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Švab, dekan MF, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja FFA, Univerza v Ljubljani
 • Ga. Laura Koudela, predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, dekanica FZV, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, dekan MF, Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Ga. Vlasta Jug, Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan, Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
 • Helena Skočir, pred., Univerza na Primorskem
 • Doroteja Rebec, viš. pred., Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem
 • Renata Kop, Univerza v Novi Gorici

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Tanja Dmitirovič, prorektorica, predsednica, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru
 • G. Robert Preskar, Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem
 • Mag. Frenk Mavrič, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Mag. Patrik Peroša, predsednik, Univerzitetna športna zveza Primorske
 • Ga. Mojca Rupert, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, Univerza v Ljubljani
 • Miha Pauko, vodja Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, Univeza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univerza v Novi Gorici

Skupina za informacijske in komunikacijske tehnologije 
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • mag. Aleš Košir, vodja, Univerza v Ljubljani
 • Dr. Izidor Golob, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Andrej Kos, Univerza v Ljubljani
 • Ga. Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, Univerza na Primorskem
 • Tine Mezgec, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Andrej Filipčič, Univerza v Novi Gorici

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. spec. Oto Rimele, predsednik, Univerza v Mariboru
 • Prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. Marko Vatovec, dekan AG, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, v.d. dekana ALUO, Univerza v Ljubljani, 
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekna AGRFT, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Tilen Žbona, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, Univerza v Novi Gorici
 • Prof. Rene Rusjan, Univerza v Novi Gorici
 

Novice slika

 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več
 

Maribor, 29. janurar 2021 – Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 29.01.2021 so rektorji opravili razpravo z ministrico dr. Heleno Jaklisch in podprli  predlog Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za oblikovanje oziroma razmejitev statusov študentov za spodbujanje vpisa Slovencev brez stalnega bivališča v RS ter določanje kvot, ki je skladno z zmožnostmi univerz in s smernicami EU.

Preberi več
 

Maribor, 8. janurar 2021 – Potekala je izredna seja Rektorske konference Republike Slovenije, na kateri so rektorji slovenskih univerz razpravljali o problematiki izvajanja pedagoškega procesa v času ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Preberi več