Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo na osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti podala pripombe

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Rektorji štirih slovenskih univerz, prof. dr. Dragan Marušič, predsednik RK RS in rektor UP, prof. dr. Danilo Zavrtanik, podpredsednik RK RS in rektor UNG, prof. dr. Igor Papič, rektor UL, in prof. dr. Igor Tičar, rektor UM, so se strinjali, da je potrebno pred obravnavo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti jasno opredeliti člene, ki se nanašajo na financiranje univerz. Pri tem morajo biti, tako rektorji, zagotovljena ustanoviteljska sredstva tudi za univerze, ki poleg pedagoške, opravljajo tudi raziskovalno dejavnost tako kot raziskovalni inštituti. Institucionalno financiranje, ki ga predvideva nov zakon, bi moralo za univerze zagotoviti dodaten vir za raziskovalno dejavnost univerz, ki s svojimi spoznanji odločilno prispevajo k razvoju znanosti. Do sedaj je bilo raziskovanje na univerzah financirano zgolj s sredstvi ARRS in prihodki, pridobljenimi na trgu. O osnutku zakona bodo predstavniki Rektorske konference Republike Slovenije, ki je pomemben sogovornik pri sprejemanju najpomembnejših vsebinskih aktov, podali predlog sprememb in ob upoštevanju slednjih nadaljevali razpravo. Najverjetneje bo to že sredi novembra na posvetu o visokem šolstvu, na katerem bo MIZŠ skupaj z deležniki obravnavalo tri ključne točke: opredelitev javne službe, obremenitve in vprašanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev. 

Člani RK RS so soglasno sprejeli še sklep v zvezi z razvojnim stebrom financiranja, in sicer, da se ta sredstva v celoti nameni univerzam, ki edine lahko izpeljejo državne razvojne cilje na področju visokega šolstva. Obenem so poudarili, da je potrebno pri urejanju vprašanja javne službe hkrati ustrezno urediti tudi njeno financiranje. 

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več