Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo na osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti podala pripombe

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Rektorji štirih slovenskih univerz, prof. dr. Dragan Marušič, predsednik RK RS in rektor UP, prof. dr. Danilo Zavrtanik, podpredsednik RK RS in rektor UNG, prof. dr. Igor Papič, rektor UL, in prof. dr. Igor Tičar, rektor UM, so se strinjali, da je potrebno pred obravnavo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti jasno opredeliti člene, ki se nanašajo na financiranje univerz. Pri tem morajo biti, tako rektorji, zagotovljena ustanoviteljska sredstva tudi za univerze, ki poleg pedagoške, opravljajo tudi raziskovalno dejavnost tako kot raziskovalni inštituti. Institucionalno financiranje, ki ga predvideva nov zakon, bi moralo za univerze zagotoviti dodaten vir za raziskovalno dejavnost univerz, ki s svojimi spoznanji odločilno prispevajo k razvoju znanosti. Do sedaj je bilo raziskovanje na univerzah financirano zgolj s sredstvi ARRS in prihodki, pridobljenimi na trgu. O osnutku zakona bodo predstavniki Rektorske konference Republike Slovenije, ki je pomemben sogovornik pri sprejemanju najpomembnejših vsebinskih aktov, podali predlog sprememb in ob upoštevanju slednjih nadaljevali razpravo. Najverjetneje bo to že sredi novembra na posvetu o visokem šolstvu, na katerem bo MIZŠ skupaj z deležniki obravnavalo tri ključne točke: opredelitev javne službe, obremenitve in vprašanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev. 

Člani RK RS so soglasno sprejeli še sklep v zvezi z razvojnim stebrom financiranja, in sicer, da se ta sredstva v celoti nameni univerzam, ki edine lahko izpeljejo državne razvojne cilje na področju visokega šolstva. Obenem so poudarili, da je potrebno pri urejanju vprašanja javne službe hkrati ustrezno urediti tudi njeno financiranje. 

 

Novice slika

 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več
 

Maribor, 29. janurar 2021 – Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 29.01.2021 so rektorji opravili razpravo z ministrico dr. Heleno Jaklisch in podprli  predlog Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za oblikovanje oziroma razmejitev statusov študentov za spodbujanje vpisa Slovencev brez stalnega bivališča v RS ter določanje kvot, ki je skladno z zmožnostmi univerz in s smernicami EU.

Preberi več
 

Maribor, 8. janurar 2021 – Potekala je izredna seja Rektorske konference Republike Slovenije, na kateri so rektorji slovenskih univerz razpravljali o problematiki izvajanja pedagoškega procesa v času ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Preberi več