Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Člani

Člani Rektorske konference RS so rektorji univerz v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Univerza v Ljubljani: prof. dr. Igor Papič, rektor
  • Univerza v Mariboru: prof. dr. Igor Tičar, rektor
  • Univerza na Primorskem: prof. dr. Dragan Marušič, rektor
  • Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor

Sekretar Rektorske konference RS je mag. Frenk Mavrič iz Univerze na Primorskem.

Poleg rektorjev in sekretarke prisostvujejo sejam Rektorske konference RS tudi predstavniki vodstev univerz:

Univerza Funkcija
Univerza v Ljubljani  
prof. dr. Tanja Dimitrović prorektorica
prof. dr. Branka Kalenić Ramšak prorektorica
prof. dr. Matjaž Krajnc prorektor
prof. Boštjan Botas Kenda prorektor
prof. dr. Borut Božič predsednik Upravnega Odbora
ga. Mihaela Bauman Podojsteršek glavni tajnik
Univerza v Mariboru  
izr. prof. dr. Lučka Lorber prorektorica za razvoj kakovost
prof. dr. Nataša Vaupotič prorektorica za študijsko dejavnost
prof. dr. Niko Samec prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost
prof. dr. Žan Jan Oplotnik prorektor za finančne zadeve
prof. dr. Jernej Turk prorektor za mednarodne zadeve
prof. dr. Marko Jesenšek prorektor za dislocirane članice
Maja Žibert prorektorica za študentska vprašanja
prof. dr. Gorazd Meško predsednik Upravnega Odbora
p.p. mag. Mirjana Babić glavni tajnik
Univerza na Primorskem  
izr. prof. dr. Boris Kavur prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
doc. dr. Sonja Rutar prorektorica za študijske zadeve
prof. dr. Rok Strašek prorektor za ekonomijo in finance
g. Danijel Božič glavni tajnik
Univerza v Novi Gorici  
prof. dr. Mladen Franko prorektor za izobraževanje
prof. dr. Gvido Bratina prorektor za raziskave in umetnost

 

Na seje so lahko vabljeni tudi:

  • sodelavci univerz,
  • predstavniki študentov,
  • predstavniki delovnih teles senatov oziroma upravnih odborov univerz,
  • predstavniki pristojnega ministrstva,
  • novinarji,
  • druge osebe kot opazovalci.
 

Novice slika

 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Preberi več
 

Koper, 11. julij 2017 – Na 8. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala na sedežu predsedujoče Univerze na Primorskem, so člani obravnavali in sprejeli več sklepov, pri čemer izpostavljamo najpomembnejše.

Preberi več
 

Koper, 8. maj 2017 – Na današnji sedmi seji so člani Rektorske konference gostili ugledna ustavna pravnika, prof. dr. Boštjana M. Zupančiča in prof. dr. Cirila Ribičiča, ki sta prisotnim predstavila vprašanje avtonomije univerze in predloge za nadaljnje korake pri ureditvi slednjega. Ustava Republike Slovenije namreč v svojem 58. in 59. členu nedvoumno določa pojem avtonomije univerze, ki pa se ne sklada z izvajanjem veljavne zakonodaje.

Preberi več