Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Člani

Člani Rektorske konference RS so rektorji univerz v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Univerza v Ljubljani: prof. dr. Igor Papič, rektor
  • Univerza v Mariboru: prof. dr. Zdravko Kačič, rektor
  • Univerza na Primorskem: prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica
  • Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor

Sekretar Rektorske konference RS: mag. Mojca Tancer Verboten, glavni tajnik Univerze v Mariboru

Poleg rektorjev in sekretarke prisostvujejo sejam Rektorske konference RS tudi predstavniki vodstev univerz:

Univerza Funkcija
Univerza v Ljubljani  
prof. dr. Tanja Dimitrović prorektorica
prof. dr. Barbara Novak prorektorica
prof. dr. Matjaž Krajnc prorektor
prof. dr. Borut Božič predsednik Upravnega Odbora
ga. Mihaela Bauman Podojsteršek glavni tajnik
Univerza v Mariboru  
prof. dr. Janja Hojnik prorektor za kakovost, kadre in pravne zadeve
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc prorektor za študijsko dejavnost
prof. dr. Zoran Ren prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost
izr. prof. dr. Urban Bren prorektor za prenos znanja
prof. dr. Miralem Hadžiselimović prorektor za infrastrukturo
Živa Ledinek v.d. prorektorja za študentska vprašanja
prof. dr. Gorazd Meško predsednik Upravnega Odbora
mag. Mojca Tancer Verboten glavni tajnik
Univerza na Primorskem  
Prof. dr. Štefko Miklavič prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
izr. prof. dr. David Brian DeVallance prorektor za internacionalizacijo
izr. prof. dr. Darjo Felda prorektor za študijske zadeve
prof. dr. Rok Strašek prorektor za ekonomijo in finance
Dr. Boštjan Frelih glavni tajnik
Univerza v Novi Gorici  
prof. dr. Mladen Franko prorektor za izobraževanje
prof. dr. Gvido Bratina prorektor za raziskave in umetnost

 

Na seje so lahko vabljeni tudi:

  • sodelavci univerz,
  • predstavniki študentov,
  • predstavniki delovnih teles senatov oziroma upravnih odborov univerz,
  • predstavniki pristojnega ministrstva,
  • novinarji,
  • druge osebe kot opazovalci.
 

Novice slika

 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več
 

Maribor, 29. janurar 2021 – Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 29.01.2021 so rektorji opravili razpravo z ministrico dr. Heleno Jaklisch in podprli  predlog Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za oblikovanje oziroma razmejitev statusov študentov za spodbujanje vpisa Slovencev brez stalnega bivališča v RS ter določanje kvot, ki je skladno z zmožnostmi univerz in s smernicami EU.

Preberi več
 

Maribor, 8. janurar 2021 – Potekala je izredna seja Rektorske konference Republike Slovenije, na kateri so rektorji slovenskih univerz razpravljali o problematiki izvajanja pedagoškega procesa v času ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Preberi več