Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Rektorska konferenca Republike Slovenije
(RK RS)

Predstavitev

Rektorska konferenca RS je neformalno združenje, katere člani so rektorji univerz v Republiki Sloveniji. Rektorska konferenca RS je nastala kot oblika sodelovanja med slovenskimi univerzami in drugimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, državo, družbo, slovenskimi in mednarodnimi organizacijami ter združenji in je eden od pozitivnih učinkov bolonjske prenove.

Med temeljne naloge Rektorske konference RS sodijo:

  • obravnava vprašanj v zvezi z visokošolskim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom,
  • obravnava finančnih vprašanj skupnega pomena, ki se nanašajo tudi na gospodarjenje s premoženjem univerz,
  • obravnava zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, predvsem pa Zakon o visokem šolstvu, Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti ter podzakonske akte in druge predpise, ki zadevajo visokošolsko dejavnost,
  • posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim.

Rektorska konferenca RS je polnopravna članica Združenja evropskih univerz (The European University Association - EUA).
Rektorska konferenca RS aktivno sodeluje v evropskem in mednarodnem prostoru. Njeni člani aktivno sodelujejo pri primerjalnih študijah, ki jih pripravlja Združenje evropskih univerz (na primer: EUA Autonomy study "University Autonomy in Europe: Exploratory Study”, 2009) in drugih projektih, in sicer:

  • EUA European Platform of universities engaged in the Energy/Energy Technology Research
  • Multi-dimensional Global University Ranking project
  • Human Resources Strategy Forum Project
  • EUA Research policy Working Group (RPWG)
  • Survey on New Knowledge Transfer Policies 2009 (Euroepan Commission - Research Directorate General)

V letu 2008 je Rektorska konferenca podpisala Declaration of Commitment by Slovenian Universities on the Adoption of the European Charter for Researchers and on Code of Conduct for the Recruitment of Researchers in s podpisom te deklaracije aktivno pristopila v proces implementacije smernic, ki jih je v letu 2005 sprejela Komisija evropskih skupnosti (Evropska listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev).


Predsedujoča univerza za mandatno obdobje 2016 - 2017

Univerza na Primorskem
Titov trg 4
6000 Koper, Slovenija
www.upr.si


Vodstvo

Predsednik
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem

Podpredsednik
Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici

Člani
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem
Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici
Prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru

 rkrs z leve proti desni prof. dr. danilo zavrtanik prof. dr. igor tiar prof. dr. ivan svetlik prof. dr. dragan marui

 

 

 

 

 

 

Z leve proti desni: rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Ljubljani in predsednik RKRS prof. dr. Ivan Svetlik ter rektor Univerze na Primorskem in podpredsednik RKRS prof. dr. Dragan Marušič (foto: Jaka Jeraša)

 Univerze članice Rektorske konference RS

logo-ulj

Univerza v Ljubljani

Rektor: prof. dr. Ivan Svetlik
Spletna stran: www.uni-lj.si

um 48px

Univerza v Mariboru

Rektor: prof. dr. Igor Tičar
Spletna stran: www.um.si

logo-upri

Univerza na Primorskem

Rektor: prof. dr. Dragan Marušič
Spetna stran: www.upr.si
logo-ung

Univerza v Novi Gorici

Rektor: prof. dr. Danilo Zavrtanik
Spletna stran: www.ung.si

 

Kontakt

Mag. Frenk Mavrič
Sekretar Rektorske konference RS
Univerza na Primorskem
Titov trg 4 
6000 Koper
Tel. 05 / 61 17 550
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Novice slika

 

Koper, 24. marca 2017 – Na pobudo Nj. Eksc. Ksenije Škrilec, veleposlanice Republike Slovenije v Budimpešti na Madžarskem, in v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske je Univerza na Primorskem, ki predseduje Rektorski konferenci Republike Slovenije, včeraj in danes gostila rektorje in druge predstavnike 15 madžarskih ter 4 slovenskih univerz. Gre za prvo tovrstno skupno srečanje rektorskih konferenc obeh držav, na katerem so udeleženci primerjali visokošolska sistema. Srečanja sta se udeležila tudi najvišja predstavnika s področja visokošolskega izobraževanja, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in madžarski minister dr. Laszlo Palkovics.

Preberi več
 

Koper, 25. november 2016 - Danes je na sedežu Univerze na Primorskem v Kopru potekala 5. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije. Člani so se seznanili s predstavljenimi izhodišči novega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti in soglasno sprejeli stališče, da država pripravi enoten zakon, ki bo urejal obe področji za univerze in raziskovalne inštitute.

Preberi več
 

Koper, 30. september 2016 - Rektorji slovenskih univerz so na današnji seji Rektorske konference RS spregovorili o umeščanju visokošolskih kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij, o pripravah novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, skupaj s pripavo nove zakonodaje na področju visokega šolstva, o poučevanju v tujem jeziku na slovenskih univerzah ter o sistemu vpisa na univerzah.

Preberi več