Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Člani

Člani Rektorske konference RS so rektorji univerz v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Univerza v Ljubljani: prof. dr. Igor Papič, rektor
  • Univerza v Mariboru: prof. dr. Zdravko Kačič, rektor
  • Univerza na Primorskem: prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica
  • Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor

Sekretar Rektorske konference RS: mag. Mojca Tancer Verboten, glavni tajnik Univerze v Mariboru

Poleg rektorjev in sekretarke prisostvujejo sejam Rektorske konference RS tudi predstavniki vodstev univerz:

Univerza Funkcija
Univerza v Ljubljani  
prof. dr. Tanja Dimitrović prorektorica
prof. dr. Barbara Novak prorektorica
prof. dr. Matjaž Krajnc prorektor
prof. dr. Borut Božič predsednik Upravnega Odbora
ga. Mihaela Bauman Podojsteršek glavni tajnik
Univerza v Mariboru  
prof. dr. Janja Hojnik prorektor za kakovost, kadre in pravne zadeve
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc prorektor za študijsko dejavnost
prof. dr. Zoran Ren prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost
izr. prof. dr. Urban Bren prorektor za prenos znanja
prof. dr. Miralem Hadžiselimović prorektor za infrastrukturo
Živa Ledinek v.d. prorektorja za študentska vprašanja
prof. dr. Gorazd Meško predsednik Upravnega Odbora
mag. Mojca Tancer Verboten glavni tajnik
Univerza na Primorskem  
Prof. dr. Štefko Miklavič prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
izr. prof. dr. David Brian DeVallance prorektor za internacionalizacijo
izr. prof. dr. Darjo Felda prorektor za študijske zadeve
prof. dr. Rok Strašek prorektor za ekonomijo in finance
Dr. Boštjan Frelih glavni tajnik
Univerza v Novi Gorici  
prof. dr. Mladen Franko prorektor za izobraževanje
prof. dr. Gvido Bratina prorektor za raziskave in umetnost

 

Na seje so lahko vabljeni tudi:

  • sodelavci univerz,
  • predstavniki študentov,
  • predstavniki delovnih teles senatov oziroma upravnih odborov univerz,
  • predstavniki pristojnega ministrstva,
  • novinarji,
  • druge osebe kot opazovalci.
 

Novice slika

 

Maribor, 7. april 2020 - Predstavniki Rektorske konference RS ugotavljajo, da so univerze ob polnem zavedanju nastalih razmer zelo uspešno vzpostavile delo na daljavo in sicer tako pri izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kot tudi pri vodenju administrativnih procesov, zato lahko univerze tudi v trenutnih razmerah uspešno izvajajo svojo dejavnost. V času izrednih razmer zaradi zmanjševanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 so se univerze takoj prilagodile novemu načinu študija in tako študentom omogočile tekoče izvajanje vseh pedagoških obveznosti, kjer ni potrebna fizična prisotnost. Vendar pa se univerze zaradi novega načina izvedbe pedagoškega in raziskovalnega procesa trenutno srečujejo z izzivi, ki presegajo veljavno visokošolsko zakonodajo.

Read more...
 

Maribor, 31. januar 2020 - Rektorska konferenca Republike Slovenije je na današnji seji opravila obravnavo glede vzpostavitve delovanja informacijskega sistema eNAKVIS, kjer pričakujemo v roku šestih mesecev kakovostno implementacijo sistema in nemoteno delovanje v skladu s pozitivno uporabniško izkušnjo.

Read more...
 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Read more...