Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

Skladno z 23. členom Poslovnika o delu Rektorska konferenca RS lahko imenuje komisije ali druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali pripravo predlogov za odločanje o posameznih zadevah. 

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za spreminjanja sistema vrednotenja znanstvenega publiciranja in komuniciranja
Ustanovitev: Januar 2019 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani 
 • Prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Univerza v Mariboru 
 • Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Matjaž Valant, Univeza v Novi Gorici

Delovna skupina za pripravo sprememb zakonodaje o strokovnih in znanstvenih naslovih
Ustanovitev: Januar 2019 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru 
 • Prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univeza v Novi Gorici

Delovna skupina za pripravo primerjalne analize financiranja evropskih univerz
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Iztok Arčon, dekan, Univerza v Novi Gorici Faklulteta za podiplomski študij
 • prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja, Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Delovna skupina za pripravo predloga zakona o univerzi
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani:

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Dragan Marušič, rektor, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja, Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor, Univerza v Novi Gorici
 • g. Borut Lavrič, univ.dipl.prav., Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor, Univerza v Mariboru

Delovna skupina za za avtorskopravna vprašanja na univerzah
Ustanovitev: November 2016
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, predsednica, Univerza v Mariboru
 • Dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani
 • Jasna Donko Lesjak, Univerza v Ljubljani
 • Alenka Golobič, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav., Univerza v Mariboru
 • izr. prof. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, Univerza na Primorskem
 • Tina Šček Krušec, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah
Ustanovitev: April 2016
Status: Aktiven
Člani: 

 • Izr. prof. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, predsednica, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Polonca Miklavc Valenčič, Univerza v Ljubljani 
 • Enrika Črnivec, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za rabo jezikov v visokem šolstvu
Ustanovitev: April 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Simona Kranjc, predsednica, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, Univerza v Ljubljani
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekan, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. dr. Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Nada Šabec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Prof.dr. Iztok Arčon, dekan, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij
 • Prof.dr. Peter Purg, Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti
 • Izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Prof. dr. Krištof Jacek Kozak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Blaž Ivanc, predsednik, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Andrej Starc, dekan ZF, podpredsednik, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Švab, dekan MF, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja FFA, Univerza v Ljubljani
 • Ga. Laura Koudela, predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, dekanica FZV, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, dekan MF, Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Ga. Vlasta Jug, Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan, Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
 • Helena Skočir, pred., Univerza na Primorskem
 • Doroteja Rebec, viš. pred., Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, Univerza na Primorskem
 • Renata Kop, Univerza v Novi Gorici

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Tanja Dmitirovič, prorektorica, predsednica, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, Univerza v Mariboru
 • G. Robert Preskar, Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, Univerza na Primorskem
 • Mag. Frenk Mavrič, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Mag. Patrik Peroša, predsednik, Univerzitetna športna zveza Primorske
 • Ga. Mojca Rupert, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, Univerza v Ljubljani
 • Miha Pauko, vodja Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, Univeza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univerza v Novi Gorici

Skupina za informacijske in komunikacijske tehnologije 
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • mag. Aleš Košir, vodja, Univerza v Ljubljani
 • Dr. Izidor Golob, Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Andrej Kos, Univerza v Ljubljani
 • Ga. Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, Univerza na Primorskem
 • Tine Mezgec, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Andrej Filipčič, Univerza v Novi Gorici

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. spec. Oto Rimele, predsednik, Univerza v Mariboru
 • Prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. Marko Vatovec, dekan AG, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, v.d. dekana ALUO, Univerza v Ljubljani, 
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekna AGRFT, Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Tilen Žbona, Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, Univerza v Novi Gorici
 • Prof. Rene Rusjan, Univerza v Novi Gorici
 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Read more...
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Read more...
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Read more...