Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Člani

Člani Rektorske konference RS so rektorji univerz v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Univerza v Ljubljani: prof. dr. Igor Papič, rektor
  • Univerza v Mariboru: prof. dr. Zdravko Kačič, rektor
  • Univerza na Primorskem: prof. dr. Dragan Marušič, rektor
  • Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor

Sekretar Rektorske konference RS je mag. Frenk Mavrič iz Univerze na Primorskem.

Poleg rektorjev in sekretarke prisostvujejo sejam Rektorske konference RS tudi predstavniki vodstev univerz:

Univerza Funkcija
Univerza v Ljubljani  
prof. dr. Tanja Dimitrović prorektorica
prof. dr. Barbara Novak prorektorica
prof. dr. Matjaž Krajnc prorektor
prof. Boštjan Botas Kenda prorektor
prof. dr. Borut Božič predsednik Upravnega Odbora
ga. Mihaela Bauman Podojsteršek glavni tajnik
Univerza v Mariboru  
prof. dr. Janja Hojnik prorektor za kakovost, kadre in pravne zadeve
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc prorektor za študijsko dejavnost
prof. dr. Zoran Ren prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost
izr. prof. dr. Urban Bren prorektor za prenos znanja
prof. dr. Miralem Hadžiselimović prorektor za infrastrukturo
Živa Ledinek v.d. prorektorja za študentska vprašanja
prof. dr. Gorazd Meško predsednik Upravnega Odbora
mag. Mojca Tancer Verboten glavni tajnik
Univerza na Primorskem  
Prof. dr. Štefko Miklavič prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
izr. prof. dr. Boris Kavur prorektor za internacionalizacijo
izr. prof. dr. Sonja Rutar prorektorica za študijske zadeve
prof. dr. Rok Strašek prorektor za ekonomijo in finance
mag. Mojca Kleva Kekuš glavni tajnik
Univerza v Novi Gorici  
prof. dr. Mladen Franko prorektor za izobraževanje
prof. dr. Gvido Bratina prorektor za raziskave in umetnost

 

Na seje so lahko vabljeni tudi:

  • sodelavci univerz,
  • predstavniki študentov,
  • predstavniki delovnih teles senatov oziroma upravnih odborov univerz,
  • predstavniki pristojnega ministrstva,
  • novinarji,
  • druge osebe kot opazovalci.
 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Read more...
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Read more...
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Read more...