Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Zasedanje 19. Rektorske konference RS (RK RS)

9.12.2011 Zasedanje 19. Rektorske konference RS (RK RS)

Danes je v prostorih univerzitetnega središča Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini, potekala 19. seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), obenem zadnja pod vodstvom Univerze v Novi Gorici in njenega rektorja, dveletnega predsednika RK RS prof. dr. Danila Zavrtanika.

Rektorji vseh štirih slovenskih univerz so sprejeli poročilo Nacionalne koordinacije študentskih svetov univerz, potrdili komisijo za obravnavo problematike habilitacij v povezavi z razpisom na delovno mesto in ustanovili Univerzitetni umetniški observatorij, kot delovno telo RK RS. Glavna tema razprave je bila problematika delovanja Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva. Rektorji so ponovno poudarili, da je sestava Sveta agencje neprimerna in otežuje razvoj ter mednarodno primerljivost univerz ter pozvali Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da  čim prej zakonsko uredi prehod od programske na institucionalno akreditacijo in prenos avtonomije postopka akreditiranja študijskih programov na univerze.

 

Ob predaji predsednikovanja prof. dr. Danijelu Rebolju, rektorju Univerze v Mariboru, se je prof. dr. Danilo Zavrtanik zahvalil za sodelovanje, z željo, da se duh enonosti, usklajevanja in sodelovanja, ki ga je Rektorska konferenca imela v tem obdobju, ohrani tudi v bodoče.

 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Read more...
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Read more...
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Read more...