Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Zasedanje 18. seje rektorske konference RS (RKRS)

21.9.2011 Zasedanje 18. seje rektorske konference RS (RKRS)

KADETNICA v Mariboru

Na današnji seji Rektorske konference so rektorji vseh štirih slovenskih univerz razpravljali predlogu pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu, predlogu ustanovitve Združenja slovenskih univerz in obravnavali problematiko habilitacij v povezavi z razpisi delovnih mest.

 

Po zaključku seje so rektorji univerz z ministrico za obrambo dr. Ljubico Jelušič slovesno podpisali sporazum o sodelovanju med univerzami in Ministrstvom za obrambo.

 

Ministrstvo za obrambo in univerze ugotovljajo, da je medsebojno sodelovanje izrednega pomena za vse in da obstaja obojestranski interes sodelovanja tako na na področjih izobraževanja in usposabljanja kot na področjih znanstvenega raziskovanja in razvoja, ki se izvaja v okviru univerz.

V prizadevanju za dvig kakovosti  študija in pospeševanju mobilnost študentov med svojimi članicami so rektorji univerz podpisali Sporazum o izmenjavi študentov.

 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Read more...
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Read more...
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Read more...